Kích thủy lưc, kích thủy lực 5 tấn, kích thủy lực 10 tấn, kích thủy lực 20 tấn

Ngày đăng: 27/11/2016 14:41
 
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS5013, tải trọng 50 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS506, tải trọng 50 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS504, tải trọng 50 tấn.
 • Kích thủy lực POWRRAM NSSS502, tải trọng 50 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS308, tải trọng 30 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS2514, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS2512, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS2510, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS258, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS256, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERAM NSSS254, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS252, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS251, tải trọng 25 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS1514, tải trọng 15 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS1512, tải trọng 15 tấn.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS1510, tải trọng 15 tấn.
 

 

 
 • Nêm nâng thủy lực POWERRAM SR15, 25 tấn
 • Nêm nâng thủy lực POWERRAM SR07, 15 tấn
 • Nêm nâng thủy lực POWERRAM TL07
 • Kích thủy lực 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 100 tấn SSA Series
 • Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn POWERRAM, vỏ nhôm ACHC602
 • Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn POWERRAM, vỏ nhôm ACHC306
 • Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, vỏ nhôm ACHC302
 • Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn POWERRAM, vỏ nhôm ACHC606
 • Kích thuỷ lực 2 chiều vỏ nhôm POWERRAM, có lỗ xuyên tâm, ADHC302.
 • Kích thủy lực 2 chiều vỏ nhôm POWERRAM, có lỗ thông tâm ADHC306.
 • Kích thủy lực 2 chiều vỏ nhôm POWERRAM, có lỗ thông tâm ADHC3010.
 • Kích thủy lực 2 chiều vỏ nhôm POWERRAM, có lỗ thông tâm ADHC602.
 • Kích thủy lực 100 tấn 1 chiều, vỏ nhôm ALNC10010
 • Kích thủy lực 50 tấn 1 chiều, vỏ nhôm ALNC504
 • Kích thủy lực 50 tấn 1 chiều, vỏ nhôm ALNC506
 • Kích thủy lực 50 tấn 1 chiều, vỏ nhôm ALNC508
 

 

 
 • Kích thủy lực 300 tấn, POWERRAM JLLC3006, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 300 tấn, POWERRAM JLLC3002, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 200 tấn, POWERRAM JLLC20012, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 200 tấn, POWERRAM JLLC2006, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực có sẵn tại LEFA
 • Kích thủy lực POWERRAM, Hydraulic RAMS
 • Kích thủy lực 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 100 tấn
 • Xylanh thủy lực 1 chiều hồi về lò xo
 • Xylanh thủy lực mỏng, lùn 5-150 tấn NSLS
 • Xylanh thủy lực 1 chiều hồi về lò xo, rỗng tâm 12-100 tấn
 • Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC506, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC502, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn vỏ nhôm, POWERRAM SSA504.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS10010, tải trọng 100 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS1006, tải trọng 100 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS756, tải trọng 75 tấn.
 
 • Kích thủy lực 300 tấn, POWERRAM JLLC3006, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 300 tấn, POWERRAM JLLC3002, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 200 tấn, POWERRAM JLLC20012, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 200 tấn, POWERRAM JLLC2006, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực có sẵn tại LEFA
 • Kích thủy lực POWERRAM, Hydraulic RAMS
 • Kích thủy lực 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 100 tấn
 • Xylanh thủy lực 1 chiều hồi về lò xo
 • Xylanh thủy lực mỏng, lùn 5-150 tấn NSLS
 • Xylanh thủy lực 1 chiều hồi về lò xo, rỗng tâm 12-100 tấn
 • Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC506, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 50 tấn, 1 chiều JLLC502, hồi về bằng tải, khoá hành trình.
 • Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn vỏ nhôm, POWERRAM SSA504.
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS10010, tải trọng 100 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS1006, tải trọng 100 tấn
 • Kích thủy lực POWERRAM NSSS756, tải trọng 75 tấn.

 

Các tin khác: