Cảo thủy lực, vam vòng bi, cảo vòng bi, cảo bạc đạn, vam bạc đạn

Ngày đăng: 03/12/2016 14:10
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM105, tải trọng 5 tấn.
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM175, tải trọng 12 tấn
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM155, tải trọng 10 tấn
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM125, tải trọng 8 tấn
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM85, tải trọng 3 tấn
 • Cảo cơ khí 2 chấu POWERRAM PM152, tải trọng 10 tấn.
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM150, tải trọng 10 tấn.
 • Cảo cơ khí 2 chấu POWERRAM PM102, tải trọng 5 tấn.
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM100, tải trọng 5 tấn
 • Cảo cơ khí 2 chấu POWERRAM PM52, tải trọng 2 tấn
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM50, tải trọng 2 tấn.
 • Cảo đặc biệt - Special Pullers KL-931, KL-600, KL-905, KL-933
 • Bộ cảo cơ khí 3 trong 1, POWERRAM
 • Cảo cơ khí 3 chấu POWERRAM PM55, tải trọng 2 tấn.
 
 • Bộ cảo thuỷ lực tự định tâm 3 chấu, bơm rời, 4 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực 3 chấu, bơm rời, 30 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực 3 chấu, bơm rời, 20 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực 3 chấu, bơm rời, 12 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực 3 chấu, bơm rời, 4 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực tự định tâm 3 chấu, bơm rời, 30 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực tự định tâm 3 chấu, bơm rời, 20 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực tự định tâm 3 chấu, bơm rời, 12 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực tự định tâm 3 chấu, bơm rời, 8 tấn POWERRAM
 • Bộ cảo thuỷ lực 3 chấu, bơm rời, 8 tấn POWERRAM
 

  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PR1220
  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PR820
  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PR420
  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PM820
  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PM1220
  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PM420
  • Bộ cảo thuỷ lực POWERRAM PM620
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu POWERRAM PM3000, tải trọng 30 tấn.
  • Tấm mang cá POWERAM ET3-495, tải trọng 30 tấn
  • Bộ cảo thủy lực mang cá POWERRAM P31212 Tri-Section, 12 tấn.
  • Bộ cảo thủy lực mang cá POWERRAM P3812 Tri-Section, 8 tấn.
  • Bộ cảo thủy lực mang cá POWERRAM P3612 Tri-Section, 6 tấn.
  • Bộ cảo thủy lực mang cá POWERRAM P3412 Tri-Section, 4 tấn.
  • Bộ cảo thủy lực liền bơm 3 trong 1, POWERRAM
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu tự định tâm POWERRAM PME3000, tải trọng 30 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu tự định tâm POWERRAM PME1200, tải trọng 12 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu tự định tâm POWERRAM PME800, tải trọng 8 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu tự định tâm POWERRAM PME600, tải trọng 6 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu tự định tâm POWERRAM PME400, tải trọng 4 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu POWERRAM PM2000, tải trọng 20 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu POWERRAM PM1200, tải trọng 12 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu POWERRAM PM800, tải trọng 8 tấn.
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu POWERRAM PM600, tải trọng 6 tấn
  • Cảo thuỷ lực 3 chấu POWERRAM PM400, tải trọng 4 tấn
  • Tấm mang cá POWERAM ET3-340, tải trọng 20 tấn
  • Tấm mang cá POWERAM ET3-210, tải trọng 8 tấn
  • Tấm mang cá POWERAM ET3-160, tải trọng 6 tấn
 • Xe cảo thuỷ lực di động, lực cảo 150 tấn POWERRAM PME150T
 • Xe cảo thuỷ lực di động, lực đẩy 100 tấn POWERRAM BRBP100T
 • Xe cảo thuỷ lực di động, lực cảo 100 tấn POWERRAM PME100T
 • Xe cảo thuỷ lực di động, lực cảo 50 tấn POWERRAM PME50T
 

 

Các tin khác: