Con đội thủy lực 22 tấn BJ220, hành trình 129mm, chiều cao đóng 240mm

Mã SP Giá tham khảo
BJ220
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.