Con đội thủy lực 12 tấn BJ120, hành trình 146mm, chiều cao đóng 243mm

Mã SP Giá tham khảo
BJ120
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.