Con đội thủy lực 16 tấn loại có móng TOE-160, đế 211x256mm

Mã SP Giá tham khảo
TOE-160
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.