Con đội thủy lực 30 tấn BJ 300, hành trình 144mm, chiều cao đóng 279mm

Mã SP Giá tham khảo
BJ300
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.